Tisztaterek vizsgálata


Egyes ipari vagy laboratóriumi gyártási műveletek és vizsgálatok olyan minősített környezeti hátteret követelnek meg, amely biztosíthatja, hogy a kezelt anyagok, fázistermékek szennyeződése minimális legyen.

A speciális előírásoknak (pl. GMP) megfelelő környezet része egy légtechnikai ellátó rendszer, amely folyamatosan biztosítja a hatékony légcserét, az optimalizált fizikai kialakítás pedig lehetővé teszi a folyamatos monitorozás és az időszaki ellenőrzések (kvalifikálások) során a meghatározandó paraméterek (pl.: részecskeszennyezettség, légsebesség, légmennyiség, áramlási irány, hőmérséklet és páratartalom) mérését és igazolását.

Mérési eljárásaink nem csak az adott légtechnikai ellátórendszerek kvalifikálásához használhatók, hanem ezek kialakítása során az optimalizálásban, a részfolyamatok megfelelőségének igazolásához is segítséget nyújtanak.

Mérőeszközeink egyenkénti és rendszerben történő használatával elérhetjük, hogy már az üzemesítési szakasztól folyamatosan ellenőrizhetővé váljon az ellátórendszer működése, egy esetleges rendszerbeállítás, vagy korrigálás utáni ellenőrzés pedig a lehető leggyorsabban elvégezhető legyen.

A vizsgálatokat felkészült, tapasztalt munkatársakkal, érvényes kvalifikálási protokollok, illetve validált eljárások birtokában, az adott feladatra alkalmas mérőberendezésekkel, és minőségi bizonylattal rendelkező kémiai/biológiai indikátorokkal végezzük.

Levegő részecskeszennyezettség vizsgálata

A vizsgálat során a mobil részecskeszámláló mintakamráján átvetített lézersugár fénye a beszívott levegőben lévő bármilyen részecskéken szóródik. A szórt fény a fotocellán feszültség impulzusokká konvertálódik, amelyek arányosak a részecskék méretével.

A módszer kitűnően alkalmazható a különböző tisztasági osztályok szabványai, előírásai (pl.: GMP) által meghatározott követelmények teljesítésének megállapításához.

A módszerrel a tisztaterek vizsgálatán kívül lamináris fülkék munkaterei is ellenőrizhetők, illetve HEPA szűrők felületi integritása és beépítési tömítettsége is igazolható.

Használt részecskeméret küszöbök: 0,5 0,7 1,0 2,0 5,0 10 [µm]

Szűrőintegritás mérés

HEPA szűrők ellenőrzése fotométerrel (DOP teszt)

A szűrőintegritás mérés megkezdése előtt tesztaeroszolt állítunk elő. A keletkezett tesztaeroszolt a légkezelő rendszerbe vezetjük, majd fotométer segítségével mérjük a százalékos szivárgás mértékét.

HEPA szűrők ellenőrzése részecskeszámlálóval

A vizsgálatot a részecskeszámláló mintavevő fejének a szűrőperem és szűrőfelület előtti mozgatásával végezzük.

Légsebesség mérés

Légtechnikai méréssorozat részeként, vagy önálló mérésként hődrótos légsebességmérővel, illetve légsebesség-mátrix-szal végzett mérések során a beépített szűrőn, illetve anemosztáton átáramló levegő sebességét mérjük és regisztráljuk.

 

 

 

 

Légmennyiség meghatározása

A légtechnikai rendszerek beépített be- és elszívóin átáramló levegő mennyiségének meghatározása balométer segítségével történik.

A balométer beépített – de önálló mérőegységként is kezelhető – mikromanométere pozitív és negatív nyomás és differenciálnyomás, illetve hőmérséklet és nedvességtartalom mérésére is alkalmas, emellett egy opcionális sebességmátrix alkalmazásával légsebesség értékek is megállapíthatók.

Levegőáramlás ellenőrzése

A levegőáramlást ellenőrző berendezés beépített ködgenerátorának segítségével olyan „jelzőfüstöt” állítunk elő, amely révén vizuálisan érzékelhetjük, illetve igazolhatjuk bármely légtechnikai rendszer vagy lamináris fülke által létrehozott levegőáramlás relatív intenzitását, irányát és minőségét (pl.: lamináris áramlás).

Nyomáslépcsők vizsgálata

Légtechnikai méréssorozat részeként, vagy önálló mérésként végezhető a helyiségek közötti nyomáskülönbség meghatározása, melynek során differenciál manométer segítségével mérjük és regisztráljuk az aktuális nyomáskülönbség értékeket.

Helyiségek hőmérséklet és páratartalom mérése

Légtechnikai méréssorozat részeként, vagy önálló mérésként végezhető a helyiségek hőmérséklet és/vagy relatív páratartalom egy vagy több ponton történő meghatározása.

Levegő mikrobiológiai vizsgálata

A tisztatér levegőjének csíraszennyezettségét mikrobiológiai mintavételezéssel határozzuk meg. A térben elhelyezett levegő mintavevőn 1m3 mennyiségű levegőt átszívatunk, majd a táptalajon megtapadt mikroorganizmusokat kitenyésztjük, megszámláljuk, és szükség esetén identifikáljuk