Páraeloszlás vizsgálatok


A vizsgálatokat felkészült, tapasztalt munkatársakkal, érvényes kvalifikálási protokollok, illetve validált eljárások birtokában, az adott feladatra alkalmas mérőberendezésekkel végezzük.

Többcsatornás adatgyűjtőink és az adatgyűjtőkre kötött speciális mérőeszközeink segítségével egy időben, több ponton, különböző paramétereket (pl. hőmérséklet, páratartalom) tudunk meghatározni és archiválni. Adatgyűjtőink használatával olyan komplex mérő- és adatgyűjtő rendszerek alakíthatók ki, amelyek segítségével egy időben több berendezés, illetve ellátórendszer kvalifikálása biztosítható.

A vizsgálatokat a megbízó által igényelt mérési pontokon végezzük. Igény esetén a vizsgálattal kapcsolatban tanácsadást nyújtunk.

Akkreditált vizsgálatok

RELATÍV PÁRATARTALOM ELOSZLÁS VIZSGÁLATOK

Szabályozott páratartalmú zárt terek, helyiségek relatív páratartalom eloszlás vizsgálata

A MEDYAG Kft. Műszaki vizsgálólaboratóriuma a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által a NAH-1-0870/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Az akkreditált terület az alábbi vizsgálatokra terjed ki:

Berendezés, helyiség besorolás Vizsgálat mérési tartománya
termosztátok / termosztátszobák / keltetőszobák 30,0 … 90,0 rH%
szállító járművek fűthető rakterei 30,0 … 90,0 rH%

Páramérő adatgyűjtők munkatérben való elhelyezését követően történik a vizsgálat gyakorlati kivitelezése.

Az előre definiált mérési pontokon gyűjtjük a relatív páratartalom adatokat, melyek az eredményközlés alapjai.

A vizsgálatokról NAH „konform” jegyzőkönyvet állítunk ki.