Egyéb vizsgálatok


A vizsgálatokat felkészült, tapasztalt munkatársakkal, érvényes kvalifikálási protokollok, illetve validált eljárások birtokában, az adott feladatra alkalmas mérőberendezésekkel, és minőségi bizonylattal rendelkező kémiai/biológiai indikátorokkal végezzük.

Többcsatornás adatgyűjtőink és az adatgyűjtőkre kötött speciális mérőeszközeink segítségével egy időben, több ponton, különböző paramétereket (pl. hőmérséklet, páratartalom, nyomás) tudunk meghatározni és archiválni. Adatgyűjtőink használatával olyan komplex mérő- és adatgyűjtő rendszerek alakíthatók ki, amelyek segítségével egy időben több berendezés, illetve ellátórendszer kvalifikálása biztosítható.

A vizsgálatokat a megbízó által igényelt mérési pontokon végezzük. Igény esetén a vizsgálattal kapcsolatban tanácsadást nyújtunk.

EGYÉB VIZSGÁLATOK

NYOMÁSMÉRÉS

Az autoklávok működtetésük során szabályozott nyomásviszonyokat biztosítanak. Az autoklávok hőmérséklet eloszlás mérésével egy időben mérni tudjuk az autokláv munkaterének időbeli nyomás változását.

FORDULATSZÁMMÉRÉS

Centrifugák, keverők fordulatszám mérése lézeres fordulatszámmérővel.

PÁRATARTALOM MÉRÉS

Berendezések relatív páratartalmának meghatározása.

STERILIZÁLÓ HATÁS VIZSGÁLATA BIOINDIKÁTOROKKAL

Az autoklávok és hőlégsterilizátorok hőmérséklet eloszlás mérésével párhuzamosan lehetőség van a sterilizáló berendezések mikrobiológiai (sterilizáló) hatásának vizsgálatára is. A sterilizáló hatás ellenőrzésekor autoklávok esetén Geobacillus stearothermophilus, míg hőlégsterilizátorok sterilizáló hatás ellenőrzésekor Bacillus atrophaeus (minőségi bizonylattal rendelkező) bioindikátorokat alkalmazunk.

PIROGÉNMENTESÍTŐ HATÁS VIZSGÁLATA PIROGÉN TARTALMÚ TESZTAMPULLÁKKAL

A hőlégsterilizátorok hőmérséklet eloszlás mérésével párhuzamosan lehetőség van a sterilizáló berendezések pirogénmentesítő hatásának vizsgálatára is.

A pirogénmentesítési folyamat hatékonyságának ellenőrzéséhez, azaz a bakteriális endotoxin tartalom kimutatásához a vizsgálat során ismert mennyiségű pirogén tartalmú anyagot tartalmazó tesztampullákat használunk.

STERILIZÁLÁS PARAMÉTEREINEK ELLENŐRZÉSE Bowie Dick teszttel

A Bowie Dick programmal rendelkező autoklávok esetén javasolt a hőmérséklet eloszlásmérés előtt a Bowie Dick teszt lefuttatása. A rakomány tömegét modelláló Bowie Dick teszt segítségével ellenőrizhető:

  • a gőz behatolása (penetrációja) a rakomány belsejébe,

  • a sterilizáló gőz aktuális hőmérséklete,

  • a gőz rakományba történő behatolásának (penetrációjának) időtartama,

  • a munkatér légtelenítésének milyensége,

  • a sterilizáló gőz túltelítettsége,

  • a sterilizáló gőz túlhevítettsége.